O szkole

Nasza Szkoła

Witaj
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Małków, Kolonia Małków, Górka, Kolonia Kryłów im. Stanisława Basaja "Rysia" w Małkowie.

Pączątek istnienia naszej szkoły...
Fragment z kroniki szkoły, która jest prowadzona od roku 1956. Wspomnienia Pana Zygmunta Barańskiego nieżyjącego już wieloletniego dyrektora szkoły.

"Kiedyś była tu szkoła w wynajętym budynku, ale była duża i widna. Uczyło zwykle sześć lub siedem osób nauczycielstwa.(...) W dawniejszej szkole uczyło się ponad 200 dzieci. Pamiętne jest mi nawet to, że na uroczystość pośmiertną Józefa Piłsudskiego wiozło nas do Kryłowa 25 furmanek. Istniały dwie drużyny harcerskie.(...)
W szkole pracowali w okresie przedwojennym Pani Steliżanka, pan Niermierzycki, Pani Bartoszówna, Pani Martyńcowa, Pani Teślakówna, Pan Romaniszyn, Pani Kwiatkowska, Pani Łysakowska, Pan Czarnecki, Pan Bernaś, Pan Budzyń, Pan Fałęcki, Pan Poleszak, Pan Bystrzanowski i już w czasie wojny Pan Urban. Pan Urban wiele włożył pracy w dzieło oświaty na tym terenie, jako na czas okupacji hitlerowskiej, a wreszcie prawdopodobnie zginął tragicznie z rąk grasujących band ukraińskich.
W latach powojennych nie było tu widać życia ludzkiego wśród zgliszcz i stepu. Została tylko stara, zasłużona szkółka. Nie odważył się nikt zmieść ją z powierzchni ziemi. Język polski, głos nauczyciela - wrócił osieroconych, a wreszcie rozbrzmiałych radością ścian w roku 1948. Pierwszym, który tu zaczął krzewić oświatę był pan Ryszard Darakiewicz, po nim Jan Polski, a po nim w roku 1950 Pani Grabias Bronisława i Zygmunt Barański. W roku 1951 po śmierci Pani Grabias Pan Bolesław Barański i później Pani Władysława Michałek, Pani Władysława Barańska, Pani Helena Kryszczuk, Pani Adela Plakuta."

Tyle ze wspomnień Pana Zygmunta Barańskiego spisanych na kartach starej kroniki.
Już w 1956 roku na zebraniu rodzicielskim poruszono sprawę budowy nowej szkoły. Nowa szkoła została oddana do użytku 25 maja 1969 roku. W budowę nowej szkoły zaangażowane było całe społeczeństwo wsi Małków, Kolonia Małków i Górka. Mieszkańcy aktywne uczestniczyli w budowie "swojej" szkoły.

Nasza Szkoła

Kilka słów o patronie naszej szkoły ...
Patronem szkoły jest Stanisław Basaj "Ryś" syn Macieja i Władysławy ur. 24 XI 1917 r. w Polanach powiat tomaszowski w rodzinie chłopskiej.
Uczestnik wojny obronnej w 1939 r. Z konspiracją związał się w 1941 r., początkowo był członkiem ZWZ, a następnie przeszedł do BCh. Na przełomie 1942 i 1943 zorganizował w Małkowie oddział partyzancki, który zrzeszał w 1944 r. około 700 ludzi i został przekształcony w I Batalion Oddziałów Hrubieszowskich BCh. Jednostka ta doskonała kilkudziesięciu akcji sabotażowych, dywersyjnych i stoczyła wiele walk z Niemcami i oddziałami nacjonalistów ukraińskich. Współdziałał z AK i partyzantką radziecką.
W czerwcu część jego batalionu znalazła się w zgrupowaniu AK "Kaliny" i walczyła w Puszczy Solskiej.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej organizował posterunki MO na terenie pow. hrubieszowskiego i nadal prowadził obronę ludności polskiej przed oddziałami nacjonalistów ukraińskich.
W dniu 25 III 1945 r. (niedziela palmowa), podczas napadu UPA na Kryłów, został uprowadzony i bestialsko zamordowany.
Do dnia dzisiejszego nie odnaleziono miejsca jego pochówku. Pośmiertnie awansowany do stopnia Majora.

Ciekawostki - j. polski

Badania dowiodły, że przeciętny Polak posługuje się zaledwie 2 tysiącami wyrazów. Do rzadkości należy znajomość 20 tysięcy słów.Ciekawostki - przyroda

Czy wiesz, że:
Szkielet człowieka składa się zazwyczaj z 206 kości?Humor szkolny ...

Nauczycielka do Jasia:
- "Przyznaj się, ściągałeś od Małgosi!"
- "Skąd pani to wie?"
- "Bo obok ostatniego pytania ona napisała: nie wiem, a ty napisałeś: ja też".
Gości: 2297

© Copyright SP w Małkowie.  Designed by jaba.  All rights reserved.